Behandlinger

Book en tid


BehandlingerHar du udfordringer med:

Stress
Hovedpine/migræne
Hormonelleubalancer
Maven/fordøjelsen
Energiforladthed
Astma/allergi
Nakken/ryggen
Svækket immunforsvar
Spædbørnsskrigeture/kolik
Angst
Koncentrationsbesvær
Indlæringsvanskeligheder
Sportskader
Ufrivillig barnløshed
Gigt/ledsmerter
Blærebetændelse
Bihulebetændelse
Livsstilsygdomme
Tics (Tourette)
Etc. etc.

– eller ønsker du blot at få en sygdomsforebyggende behandling, vedligeholde en god sundhedstilstand, eller trænger du bare til at være god ved dig selv?

Når der er ubalancer i kroppen, kan det give sig udslag i form af smerte, træthed, utilpas og sygdom. Det kan udvikle sig fra simple til komplicerede lidelser.

Zoneterapi, kranio-sakral terapi og øreakupunktur kan på forskellige måder være med til at genoprette balance i kroppen. Behandlingerne kan måske ikke helbrede dig, men vil styrke din krop og psyke samt lindre bivirkninger. Kroppen betragtes som en helhed.

Jeg sammensætter en individuel behandlingsplan med en eller flere behandlingsformer, der passer til netop dit behov. Kombinationsbehandlinger giver utrolig god effekt og resultatet ses oftest hurtigere end ved anvendelsen af en enkelt selvstændig behandlingsform. Behandlingsform efter eget ønske er naturligvis også muligt.

Hyppighed og antal af behandlinger afhænger af udfordringens varighed og art. En typisk voksenbehandling er, som nævnt, meget individuel, men omfatter oftest: samtale/diagnose evt. isætning af nåle i øret, trykbehandling under/på fødderne evt. kranio-sakral terapi. Alt imens du ligger afslappet på briksen. Der suppleres ofte med akupressur (D.v.s. tryk på meridianer og akupunkturpunkter på kroppen). Vejledning i kost, vitamin-/mineraltilskud, holdningsanalyse/holdningskorrektion, øvelser m.v. kan indgå. Varighed ca 45-60 min.

Også hos baby/børn kan man i mange tilfælde, med stor fordel, kombinere behandlingerne. Jeg har stor erfaring med behandling af børn i alle aldre, og har rigtig gode resultater. Børn behandles 15-30 min., igen alt afhængig af udfordringens art, varighed og barnets alder.

Zoneterapi:

Under og på fødderne findes et fuldstændigt kort over hele menneskekroppen. Hver del af kroppen har en zone på fødderne, som kaldes en reflekszone. Hvis der er ømhed i en reflekszonen, kan det skyldtes, at den del af kroppen ikke fungerer optimalt. Ved at behandle med specielle trykkombinationer kan jeg stimulere kroppens egne helbredende kræfter og dermed hjælpe kroppen til at genoprette balancen. Hver enkelt delområde af kroppen har en viden om hele kroppen og er i konstant kommunikation med helheden.

Zoneterapeuter ser mennesket som et netværk af energier, som på hver sin måde bidrager til kroppens kommunikation. Energierne påvirker alle hinanden - både inden i det enkelte menneske og mellem mennesker. Den nyeste viden fra fysik, biofysik og energimedicin kan være med til at forklare, hvordan zoneterapi virker.

Fra naturvidenskaben kender vi de kemiske signaler som hormoner og signalmolekyler, nervesystemet, som er elektriske signaler, og mekaniske signaler, som når en muskel trækker i en sene, der bøjer et led. Nyere forskning viser, at der er mange flere kommunikationssystemer i kroppens celler. Fx lyd, lys, mekanisk energi, elektricitet, elektromagnetisk energi og subtil energi.

Formentligt har bevidsthed og intention en meget større indvirkning på fysiologiske processer, end de fleste er klar over. Den nye biologiske og biofysiske forskning viser, at der foregår en livsnødvendig kommunikation i vores celler. Kommunikationen foregår ad mange forskellige kanaler og gør brug af mange forskellige
energiformer.

Under en zoneterapibehandling udveksler behandler og klient blandt andet: Mekanisk energi (trykpåvirkning, rytmiske impulser, lyd), varme, elektricitet, elektromagnetisk energi og finere energiformer (subtil energi).

Kort sagt - zoneterapi styrker balancer i krop og psyke, lindrer smerter, fremmer almen sundhed og bygger på et helhedssyn på dig og dit liv.

For at vedligeholde en god sundhedstilstand og som forebyggende behandling, er der mange, der anvender zoneterapi med jævne mellemrum. F.eks. 1 gang om måneden.
Har du en sundhedsforsikring eller er medlem af Sygeforsikring Danmark, er der ofte mulighed for tilskud til zoneterapi.

Øreakupunktur

Øret er, som fødderne, ligeledes et komplet billede af kroppen. Ved øreakupunktur arbejdes der i øret med bl.a. nåle, el-stimulation, eller små “frø”, alt imens imens du ligger afslappet på briksen. I nogle tilfælde isættes frø eller oftest nåle (presnåle), som du bærer i et bestemt antal dage, hvorefter nye nåle eventuelt
skal isættes.

Øreakupunktur virker hurtigt smertelindrende, og er derfor særdeles velegnet til lindring af smerter, akutte som kroniske og til afbalancering af ubalancer i kroppen.

“De fantastiske fem”, også kaldet NADA, er et specielt udviklet øreakupunktursystem, der er meget effektivt til behandling af bl.a. stress, angst og afhængighed. Behandlingen har bl.a. en beroligende effekt på centralnervesystemet. Denne behandling giver rigtigt gode resultater og er meget efterspurgt. Øreakupunktur er også effektivt i forbindelse med rygestop og vægttab.

Kranio-Sakral Terapi

Kranio-sakral terapi (KST) er en blid og behagelig terapeutisk behandling, der med forskellige teknikker har til formål at udbedre spændinger og skævheder, der belaster centralnervesystemet. Ved at løsne membraner, bindevæv og muskler får hjernen og rygmarven mulighed for at bevæge sig frit og kroppen får mulighed for at regenerere.

Du ligger på briksen med tøjet på. Bestemte steder på hovedet, ryggen og korsbenet anvendes et meget let tryk, ( 5 g.) hvorved dyb afspænding opnås.

Centralnervesystemet = “kroppens computer”, omfatter hjernen, rygmarven og rygmarvsnerverne inkl. hjernevæsken, der “pumpes” rundt i membranerne uden om hjernen. Denne pumpebevægelse kaldes KST rytmen. Den blev opdaget af lægen William Southerland i 1920’erne, og er i dag en del af lægestudiet i USA.

I 1976 etablerede Dr. Upledger den første KST undervisning for menigmand. Jeg er uddannet ved Trine Rosenberg. Hun og hendes daværende mand Stanley Rosenberg, var de første undervisere i kranio-sakral terapi i Danmark.

Såvel børn som voksne, der har været udsat for feks. uheld, fald på halebenet, slået hovedet, psykisk/fysisk chok, bilulykke (piskesmæld) eller overfald, kan have gavn af kranio-sakral terapi.

Ved slag, tryk m.v. kan bl.a. kranieknoglerne forskubbe sig i forhold til hinanden og et asymmetrisk tryk imellem de to hjernehalvdele kan opstå. Resultatet kan være, at hjernen ikke fungerer optimalt og dermed heller ikke de centrale hjernecentre, der påvirker vores krop og psyke. Også små uheld, der oftest ikke tillægges nogen betydning, vil få membranerne i hovedet til at trække sig sammen, hvorved membranernes bevægelighed formindskes og dermed begrænses kranio-sakral bevægelsen. Følgevirkningerne kan bl.a. være kolik, hovedpine, spændinger i kroppen, stress, indlæringsvanskeligheder, tics og koncentrationsbesvær.En hjemmeside af CBIT - Online booking system af CBITbooking

CBIT Booking System